Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld

Val i Sverige och Torsby

Hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar är av stor betydelse för demokratin. Ordet demokrati är grekiskt och betyder folkstyre. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i.

I regeringsformen (RF), som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick vilket betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t.ex. i riksdagen eller i kommunfullmäktige.
 
Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum: 

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Den tredje söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. I juni vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag. Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstinget bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt.

Att rösta

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen, det kan du läsa mer om på sidan för respektive val.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar för valdagen.

Det finns flera sätt att rösta på. Du kan:

  • rösta i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i en röstningslokal var som helst i Sverige
  • rösta i utlandet på ambassad eller konsulat, eller via brevröst
  • budrösta

Lagar och regler

Allmänna val regleras genom flera lagar. Vissa grundläggande regler om rösträtt till riksdagen, valbarhet och valsystem finns i regeringsformen. Motsvarande bestämmelser som gäller kommun- och landstingsfullmäktige finns i kommunallagen.

Regler som gäller röstning och rösträkning vid allmänna val finns i Vallagen.

Tillgänglighet i vallokaler

Vid frågor om tillgänglighet i vallokaler kontakta Torsby kommuns tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson 0560-16162. 

Många arbetar med valet

Det är många som arbetar med att planera och genomföra ett val. På central nivå finns Valmyndigheten som ansvarar för planering och samordning av valarbetet. På regional nivå finns länsstyrelserna som bland annat ansvarar för den slutliga rösträkningen. På lokal nivå finns det en valnämnd i varje kommun. Valnämnderna ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Hur allt ska utföras bestäms i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Du som är intresserad av att hjälpa till som röstmottagare i samband med valen kan anmäla ditt intresse till kommunen.

Anmäl dig med e-post till valn@torsby.se eller brev till Torsby kommun, 1. Valnämnden, 685 80 Torsby.

Ange ditt namn, adress och telefonnummer i anmälan.

Ansvarig för sidans information är Christina Lech
Sidan uppdaterades den 30 juni 2016 av Annelie Lindberg