Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld
Dela

Ärendelistor och protokoll

Kommunens nämnder och styrelser sammanträder vanligen en gång per månad. På vår sida på Internet kommer vi successivt under året att lägga ut kallelser (ärendelistan) till de olika nämndernas sammanträden och deras protokoll.
Saknar du någon kallelse eller något protokoll, kontakta nämndsekreteraren.

Ärendelistor och protokoll

Ann-Margreth Edberg
0560-160 10


Sidan uppdaterades den 12 juni 2015 av System