Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld

Ärendelistor och protokoll

Kommunens nämnder och styrelser sammanträder vanligen en gång per månad. Här kommer vi successivt under året att lägga ut kallelser (ärendelistan) till de olika nämndernas sammanträden och deras protokoll.

Saknar du någon kallelse eller något protokoll, kontakta nämndsekreteraren.
Här finner du äldre ärendelistor och protokoll för åren 2004-2015.

Ärendelistor och protokoll från 2016-01-01.

Ann-Margreth Edberg
0560-160 10


Sidan uppdaterades den 8 april 2016 av Annette Lauritzen Karlsson