Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld
Dela

Ärendelistor och protokoll

Kommunens nämnder och styrelser sammanträder vanligen en gång per månad. På vår sida på Internet kommer vi successivt under året att lägga ut kallelser (ärendelistan) till de olika nämndernas sammanträden och deras protokoll.
Saknar du någon kallelse eller något protokoll, kontakta nämndsekreteraren.

Ärendelistor och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Föregående
Folder/mapp Ärendelistor (barn- och utbildningsnämnden)
Folder/mapp Protokoll (barn- och utbildningsnämnden)
Ansvarig för sidans information är Ann-Margreth Edberg
Sidan uppdaterades den 14 januari 2015 av Åsa Hugosdotter