Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld

Vad är demens?

Demens är latin och betyder "utan själ". Hos en person som är demenssjuk bryts hjärncellerna ner. Det kan ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändringar och påverkar ofta förmågan att kontrollera känslor.
Demens är inte detsamma som naturligt åldrande. Ofta drabbar sjukdomen dock människor i hög ålder. I enstaka fall kan man få demens i 40-årsåldern eller ännu tidigare.
Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Enbart monnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen demens.
Man skall ha haft en påtaglig minnesstörning under minst 6 månader samt minst två av fölande symtom:
Nedsatt tankeförmåga: man klarar inte abstrakt tänkande
Försämrad rumsuppfattning och orienteringsförmåga.
Språkstörningar som gör det svårt att uttrycka sig i tal och skrift.
Praktiska svårigheter med vardagliga aktiviteter som tex. klä sig och sköta sin hygien.
Personlighetsförändringar: personen kan tex. bli omdömeslös, initiativlös, aggressiv, få bristande motivation eller igonera sin egen familj.

Minnesförsämring
Minnet försämras alltid vid demens. Däremot är det omöjligt att förutspå exakt hur den som drabbas kommer att reagera. Det beror bland annat på var i hjärnan skadan sitter. Många kommer ihåg vad som hände för 20 år sedan men inte vad de var med om 20 min tidigare.

Att vara anhörig
Vården av dementa sker till ca 70% av anhöriga. Det är lätt att skrämmas när en nära väns personliga beteende blir förändrat. Den dementes beteenden kan dock förstås och förklaras om man har kunskap om vad demenssjukdomen innebär.

Ansvarig för sidans information är Birgitta Nilsson
Sidan uppdaterades den 25 augusti 2014 av Birgitta Nilsson