Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld

Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om boende, bostäder och miljö. Du finner också blanketter för att söka bygglov m.m.

Detaljplan för Hjorten

Nu kan du ta del av behovsbedömingen inför detaljplan för kvarteret Hjorten på Branäsberget. En behovsbedömning innehåller underlag för hur kommunen ska behandla miljöfrågorna i planarbetet.

Senast 21 oktober 2016 kan du lämna synpunkter på detta.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Här på bygga, bo och miljö

Du finner information om det mesta du behöver veta om din boendemiljö och miljön i stort, naturen och kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivning.

Om du ska bygga nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Här hittar både privatpersoner och företag fakta om vad som gäller.

Här finner du information om planerna för bebyggelsen i olika områden och få fakta om större byggprojekt.

Du finner också information om sotning, brandskyddskontroller och hur du skyddar ditt hem mot brand.

  1. Bygglov
  2. Dricksvatten
  3. Sophämtning
  4. Eget avlopp
  5. Bredband
  6. Värmepumpar

Kontakta oss

Postadress:
Torsby kommun
5. Miljö,- och bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Telefon: 0560-160 60
Fax: 0560-160 25
E-post: mbr@torsby.se

Byggnadsinspektör i Sysslebäck

En dag i veckan (torsdagar) finns en byggnadsinspektör på plats på samverkanskontoret i Sysslebäck (Torget 5, Sysslebäck)
dock inte veckorna 29-32 2016 (semester).

Torbjörn Almroth
0560-160 20


Sidan uppdaterades den 15 november 2016 av Annelie Lindberg