2016-05-05

Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om boende, bostäder och miljö. Du finner också blanketter för att söka bygglov m.m.

Du finner information om det mesta du behöver veta om din boendemiljö och miljön i stort, naturen och kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivning.

Om du ska bygga nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Här hittar både privatpersoner och företag fakta om vad som gäller.

Här finner du information om planerna för bebyggelsen i olika områden och få fakta om större byggprojekt.

Du finner också information om sotning, brandskyddskontroller och hur du skyddar ditt hem mot brand.

RSSknapp, för att prenumerera på nyheter med RSS

Aktuellt inom bygga och bo

Kontakta oss

Postadress:
Torsby kommun
5. Miljö,- och bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Telefon: 0560-160 60
Fax: 0560-160 25
E-post: mbr@torsby.se

torsby.se