Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld

Frykenskolan

Frykenskolan är en årskurs 6-9 skola med ca 400 elever och ca 65 personal. Det är en skola med goda resurser, stort utbud och engagerade medarbetare.Skolans informationssystem

Kom ihåg att du får mycket information om elevernas skolgång via våra skolsystem Dexter och Unikum. Se till att du har rätt mobiltelefonnummer och e-postadress inlagd i Dexter, det är därifrån alla andra system hämtar sådana uppgifter.

Kontakta oss

Postadress: Torsby kommun, 62. Frykenskolan, 685 80 Torsby
Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
Telefon: 0560-162 50

E-post: frykenskolan@edu.torsby.se

  • ​Rektor 0560-162 52, 073-271 22 73
  • Bitr. rektor 0560-162 53, 073-271 21 23
  • Skolsköterska 0560-162 61, 070-288 62 61
  • Kurator och studie- och yrkesvägledare 0560-16262, 070-306 62 62
  • Specialpedagog 0560-162 67
  • Bibliotek 0560-162 59
  • Kök 0560-162 70
  • Vaktmästare 070-640 76 27
  • Frånvaroanmälan elever, talsvar 0560-163 15

Personal

Ansvarig för sidans information är Rikard Martinsson
Sidan uppdaterades den 30 september 2016 av Charlotte Björck